Folla de ruta

WordPress está en continuo desenvolvemento. Agora estase a traballar na fase 2 do proxecto Gutenberg. O proxecto Gutenberg é unha reinterpretación da forma na que xestionamos o contido da web. O seu obxectivo é ampliar o acceso a presencia na web, que é unha das bases do éxito das empresas modernas. A fase 1 foi o novo editor de bloques, que foi lanzada en WordPress 5.0, podes velo en acción aquí . En 2019 centrarémonos na fase 2, que inclúe a edición mediante bloques en todo o sitio, non só nas entradas e as páxinas.

Para 2019, o proxecto tamén ten as seguintes 9 prioridades, como describiu nesta entrada o lider do proxecto, Matt Mullenweg:

  • Crear un bloque para os menús de navegación.
  • Convertir tódolos widgets existentes en bloques.
  • Actualiza as áreas de edicións de widgets e o personalizador para que sexan compatibles cos bloques.
  • Ofrecer un modo de que os temas rexistren visualmente ás áreas de contido e as expoñan en Gutenberg.
  • Integrar o plugin de comprobación de saúde do sitio no núcleo, para axudar coa depuración e fomentar unha boa hixiene do software.
  • Proporcionar unha forma para que os usuarios opten polas actualizacións automáticas de temas e complementos.
  • Proporcionar unha forma para que os usuarios opten polas actualizacións automáticas de temas e complementos.
  • Cre un directorio de WordPress. org para descubrir bloques e unha forma de instalalos sen problemas.
  • Forme un equipo de Triaxe para abordar os nosos 6,500 problemas abertos en Trac .

Queres involucrarte? Vai a Make WordPress! Sempre podemos utilizar máis persoas para axudar a traducir, deseñar, documentar, desenvolver e comercializar WordPress.

Versións planeadas actualmente

Estes son os lanzamentos actuais e as ligazóns aos seus fitos respectivos no noso seguimento de problemas . Calquera data proxectada é para fins de discusión e planificación, e reafirmarase a medida que nos acheguemos á publicación.

Versión Planificado
5.3 (Trac) 2019

O mes antes dunha nova versión as novas características conxélanse e o foco está completamente en asegurar a calidade da versión eliminando erros, refinando o código e solucionando calquera erro de rendemento.

Pode ver unha descrición xeral das versións anteriores na nosa páxina de historial .

Folla de ruta a longo prazo

Aínda que esperamos que necesitemos a maior parte ou a totalidade de 2019 para finalizar a fase 2 de Gutenberg, xa hai plans para as fases 3 e 4. A fase 3 centrarase na colaboración e a edición multiusuario. A fase 4 conterá soporte para sitios multilingües.