Licenza pública GNU

A licencia baixo a cal se libera o software WordPress é a GPLv2 (ou posterior) da Free Software Foundation. Inclúese unha copia da licencia en cada copia de WordPress, pero tamén podes ler o texto da licencia aquí.

Parte desta licencia describe os requisitos para traballos derivados, como plugins ou temas. Os derivados do código de WordPress herdan a licencia GPL. Drupal, que ten a misma licencia GPL que WordPress, ten unha excelente páxina en licencias que se aplican a temas e módulos (o seu término para plugins).

There is some legal grey area regarding what is considered a derivative work, but we feel strongly that plugins and themes are derivative work and thus inherit the GPL license. If you disagree, you might want to consider a non-GPL platform such as Serendipity (BSD license) instead.