WordPress.org

About

Accessibility

Accesibilidade

A comunidade WordPress e o proxecto de código aberto WordPress comprometese a ser tan inclusivo e accesible como sexa posible. Queremos que os usuarios, independientemente da seu dispositivo ou habilidade, sexan capaces de publicar contido e manter unha web ou aplicación creada con WordPress.

WordPress intenta facer que a administración de WordPress e os temas pre-instalados cumpran o estándar WCAG 2.0 AA donde sexa posible.

Todo o código novo e actualizado que se publique en WordPress debe axustarse a estas directrices segundo os estándares de programación de accesibilidade de WordPress. Pode que algunhas das características e funcionalidades en desenvolvemento aínda non sexan totalmente compatibles, e os problemas coñecidos recóllense no tema «accessibility» do Trac de WordPress.

Anque o proxecto WordPress non pode garantir que todos os temas cumpran as directrices, os temas accessibility-ready foron revisados polo equipo de revisión de temas para garantir que estes temas aproban os seus requisitos básicos de accesibilidade.

O equipo de accesibilidade

equipo de accesibilidade de WordPress ofrece a súa experiencia sobre accesibilidade a todo o proxecto, para mellorar a accesibilidade do núcleo de WordPress e os seus recursos.

manual de accesibilidade inclúe as boas prácticas para a accesibilidade web, unha lista de ferramentas de accesibilidade, as probas que facemos para mellorar os temas e plugins WordPress, e como participar na accesibilidade de WordPress.

Para informar dun problema de accesibilidade que encontres en WordPress ou en WordPress.org, por favor, revisa a páxina do manual de accesibilidade en como informar de problemas de accesibilidade.

Declaración ATAG

As directrices de ferramentas de autoría accesible 2.0 ou ATAG, son un conxunto de directrices que gobernan como crear unha ferramenta para crear páxinas web que sexan ao mesmo tempo accesibles e animen á creación de contido accesible.

Os estándares de programación para accesibilidade de WordPress requiren código novo ou actualizado que reúna os estándares das directrices de accesibilidade de contido web (WCAG) versión 2.0 no nivel AA. A conformidade coas ATAG é un obxectivo adicional ao cumprimento das WCAG.

Unha aplicación plenamente conforme coas ATAG 2.0 non só debe ser utilizable por persoas con discapacidade, senón que debería permitir e animar a todos os usuarios a crear contido accesible e a axudarlles a reparar erros de accesibilidade, sen ter que recurrir a ferramentas e extensións adicionais.

Actualmente WordPress non cumpre con ATAG 2.0, pero comprométese a ser deseñar funcionalidades que sexan accesibles e que axuden aos ususarios a crear contido accesible, co obxectivo a longo prazo de chegar a cumprir ATAG.