Filosofía

Listo para funcionar

O bo software debería funcionar con pouca configuración e axustes. WordPress está deseñado para que podas telo listo e totalmente funcional en menos de cinco minutos. Non deberías ter que pelexar para usar a funcionalidade estándar de WordPress.

Traballamos duro para asegurarnos de que cada lanzamento se axuste a esta filosofía. Pedimos o menor número de detalles técnicos posibles durante o proceso de configuración, e ofrecemos explicacións completas de todo o que facemos.

Deseñado para a maioría

Moitos usuarios finais de WordPress non teñen unha mentalidade técnica. Non saben o que é AJAX, nin lles importa que versión de PHP están empregando. O usuario promedio de WordPress simplemente quere poder escribir sen problemas ou interrupcións. Eses son os usuarios para os que diseñamos o software, xa que, en última instancia, son os que o van a empregar máis tiempo para o que foi deseñado.

Decisións, non opcións

Ao tomar decisións, estes usuarios son os que consideramos primeiro. Un gran exemplo desta consideración son as opcións de software. Cada vez que lle das a un usuario unha opción, estaslle pedindo que tome unha decisión. Cando un usuario non se preocupa e non comprende a opción, isto ao final leva á frustración. Como desenvolvedores, ás veces cremos que proporcionar opcións para todo é algo bo, nunca se poden ter demasiadas opcións, ¿verdade? En última instancia, estas opcións terminan sendo técnicas, opcións que para o usuario final promedio non teñen interés. O noso deber como desenvolvedores é tomar decisións de deseño intelixentes e evitar poñer o peso doas opcións técnicas nos nosos usuarios finais.

Limpio, áxil e xenial

O núcleo de WordPress sempre proporcionará unha sólida gama de funcións básicas. Está diseñado para ser áxil e rápido, e sempre se manterá desa maneira. Pregúntannos constantemente "cando se incluirá a función X" ou "por que non está integrado o plugin X no núcleo". A regra de ouro é que o núcleo debe proporcionar as características que o 80% ou máis dos usuarios finais realmente apreciarán e empregarán. Se a próxima versión de WordPress ven cunha característica que a maoría dos usuarios inmediatamente queren desactivar, ou piensan que nunca empregarán, entón equivocámosnos. Se nos atemos ao principio do 80%, entón isto nunca debería suceder.

Podemos facer isto porque temos un sistema de plugins e temas moi capaz e unha fantástica comunidade de desenvolvedores. Diferentes persoas teñen diferentes necesidades, e ter a gran cantidade de plugins e temas de calidade de WordPress permite aos usuarios personalizar as súas instalacións ao seu gusto. Iso debería permitir a tódolos usuarios atopar o 20% restante e facer que tódalas funcións de WordPress sexan apreciadas e empregadas.

Esforzándonos pola simplicidade

Nunca nos damos por satisfeitos coa simplicidad. Queremos facer que WordPress sexa máis fácil de empregar con cada versión. Temos un bo historial nesto, se no nos crees bota a vista a atrás a algunas versións anteriores de WordPress!

En versións anteriores, tomamos medidas importantes para mellorar a facilidade de uso e, en última instancia, facer que as cousas sexan máis sinxelas de comprender. Un gran exemplo desto son as actualizaciones de software do núcleo. A actualización adoitaba ser unha tarefa manual dolorosa que era demasiado complicada para moitos dos nosos usuarios. Decidimos centrarnos nesto e simplificalo a un solo clic. Agora calquera cunha instalación de WordPress pode realizar actualizacións nun clic tanto do núcleo de WordPress como de plugins e temas.

Encantaríanos desafiarnos e simplificar as tarefas de forma positiva para a experiencia xeral do usuario de WordPress. Cada versión de WordPress debería ser máis fácil e máis agradable de usar que a anterior.

Os plazos non son arbitrarios

Os prazos non son arbitrarios, son unha promesa que nos facemos a nós mesmos e aos nosos usuarios que nos axudan a controlar as infinitas posibilidades de cousas que poderían ser parte de cada lanzamento. Aspiramos a lanzar tres versións principais cada ano porque a través do método de proba e erro démonos conta de que é un bo equilibrio entre conseguir cousas xeniais en cada lanzamiento e non tanto que terminamos rompendo máis do que engadimos.

Os bos prazos case sempre fan recortar algo dun lanzamiento. Isto no é algo malo, é o que ’se supón’ que deben facer.

A rutina de retrasar un lanzamento para engadir unha-característica-máis-cada-vez é o peixe que morde a rabo. Fixemos iso aproximadamente durante un ano, e non foi agradable para ninguén.

Canto máis frecuentes e periódicas sexan as versións, menos importante será para unha característica en particular figurar na versión actual. Se non o fai, será só uns meses antes da próxima. Cando os lanzamentos de novas versiós se volven impredecibles ou menores, hai máis presión para tratar de exprimir máis cada lanzamento xa que pasará moitoo tempo antes da próxima versión. O retraso xera demora.

A minoría vocal

Hai unha boa regra de ouro na cultura de Internet chamada a regla do 1%. Establece que "o número de persas que crean contido en Internet representa aproximadamente o 1% (ou menos) da gente que ve ese contido".

Polo tanto, aínda que consideramos que é moi importante escoitar e responder a quen publica comentarios e expresa as súas opinións nos foros, só representan unha pequena fracción dos nosos usuarios finaiss. Ao tomar decisións sobre como avanzar con versións futuras de WordPress, buscamos involucrar a máis usuarios que non son tan activos online. Facemos isto ao reunirnos e falar cos usuarios de WordCamps en todo o mundo, isto danos un mellor equilibrio de comprensión e, en última instancia, permítenos tomar mellores decisioóns para que todos avancemos.

A nosa Declaración de Dereitos

WordPress está suxeito á licenza General Public License (GPLv2 ou posterior), que fornece catro liberdades fundamentais; considéraas como a Declaración de Dereitos de WordPress:

  • A liberdade de executar o programa, con calquera propósito.
  • A liberdade de estudar como funciona o programa, e de cambialo para que faga o que ti queiras.
  • A liberdade de redistribuír.
  • A liberdade de distribuir a outros copias das túas versións modificadas.

Parte deses requisitos de licencia inclúen traballos derivados de licencias ou cousas que vinculan funcións centrais de WordPress (como temas, plugins, etc.) tamén baixo GPL, transmitindo tamén así a liberdade de uso para estes traballos.

Obviamente, haberá quen intentente sortear ests ideais e restrinxir a liberdade dos seus usuarios tratando de encontrar lagoas ou dalgunha maneira eludir a intención das licencias de WordPress, que é garantizar a liberdade de uso. Creemos que a comunidade como un todo recompensará a quen se centre en apoiar estas liberdades de licencia en lugar de tratar de evitalas.

A comunidade WordPress debería salientar que as liberdades que hai na GPL axudan a ofrecer software de maior calidade.