Envía o teu tema ou unha actualización do tema ao directorio

O teu tema enviarase para o seu revision e distribución no directorio oficial de temas de WordPress. org

Antes de actualizar un tema, le os requisitos

Para ter o teu tema aloxado en WordPress.org, é necesario que o teu código cumpra con todos os requisitos da páxina do manual do equipo de temas..

Antes de cargar un novo tema, inicia a sesión.

Como subir unha actualización dun tema

Se estás a subir unha actualización dun tema, simplemente aumenta a versión dentro do arquivo «style.css» e volve subir o arquivo «theme-name.zip», tal como o fas cun tema novo.