WordPress.org

Galego

Envía o teu tema ou unha actualización do tema ao directorio

O teu tema enviarase para o seu revision e distribución no directorio oficial de temas de WordPress. org

Antes de actualizar un tema, le os requisitos

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Theme Review Teams handbook page.

Antes de cargar un novo tema, inicia a sesión.

Como subir unha actualización dun tema

Se estás a subir unha actualización dun tema, simplemente aumenta a versión dentro do arquivo «style.css» e volve subir o arquivo «theme-name.zip», tal como o fas cun tema novo.

Saltar para a barra de ferramentas