WordPress.org

Galego

Envía o teu tema ou unha actualización do tema ao directorio

O teu tema enviarase para o seu revision e distribución no directorio oficial de temas de WordPress. org

Antes de cargar un novo tema, inicia a sesión.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the themename.zip file again, just like you do with a new theme.

Saltar para a barra de ferramentas