Table of Contents Plus

A powerful yet user friendly plugin that automatically creates a table of contents. Can also…


Michael Tran 300.000+ instalacións activas Probado con 6.4.4 Actualizado fai 2 meses

LuckyWP Table of Contents

Creates SEO-friendly table of contents for your posts/pages. Works automatically or manually (via shortcode, Gutenberg…


LuckyWP 100.000+ instalacións activas Probado con 5.9.9 Actualizado fai 2 anos

Joli Table Of Contents

SEO-friendly Table of Contents. Gutenberg Block, no jQuery. Fast & Highly customizable. Auto or manual…


WPJoli 6.000+ instalacións activas Probado con 6.4.4 Actualizado fai 3 meses

TOP Table Of Contents

Easily creates SEO-friendly table of contents for your blog posts and pages. Offers both Auto…


BoomDevs 3.000+ instalacións activas Probado con 6.5.2 Actualizado fai 3 días

f(x) TOC

Simple Table Of Contents Plugin. Just add [toc] shortcode in content to display.


David Chandra Purnama 400+ instalacións activas Probado con 4.7.28 Actualizado fai 8 anos

Simple TOC

create a wiki like TOC (table of contents) in your posts or pages using shortcode.


Bainternet 300+ instalacións activas Probado con 4.7.0 Actualizado fai 7 anos