tas2580 Readability Index

Calculate and display the Flesch-Reading-Ease-Score of an article.


tas2580 Menos de 10 instalacións activas Probado con 4.3.17 Actualizado fai 3 anos