Better WordPress Google XML Sitemaps (support Sitemap Index, Multi-site and Google News)

Estadística do plugin

Versions activas

Descargas por día

Active Install Growth

Historial de descargas
Versións anteriores

As versións anteriores deste plugin poden non ser seguras ou estables e só están dispoñibles para probas.

Descargar