WordPress 3.2 Release Candidate 2 en galego

Ola! A segunda release candidate de WordPress 3.2 está dispoñible en galego. Se aínda non probaches WordPress 3.2, agora é o momento! Ainda que é mellor que non o fagas no teu sítio en producción, salvo que sexas extremadamente aventurado.

Wordpress 3.1.3 en galego

Tratáronse varias cuestións desde a RC1, incluíndo axustes adicionais no tema TwentyEleven, unha nova opción no soporte dos temas para predeterminar a presentación de cabezallos ao chou e varias correccións RTL.

Autores de plugins e temas, por favor, probade os vosos plugins e temas agora, xa que no caso de existir problemas de compatibilidade, podemos facernos cargo deles antes do lanzamento final. Tamén animamos os usuarios a que proben. Se atopas problemas, deixa que os autores do teu plugin ou tema o coñezan para que teñan a oportunidade de facerse cargo deles.

Se estás probando a release candidate e pensas que atopaches un erro, existen varias maneiras de facérnolo saber:

tradución ao galego está practicamente ao 100%. Se desexas participar na tradución, ponte en contacto co grupo de localización do WordPress ao galego.

Para probares o WordPress 3.2, experimenta o WordPress Beta Tester plugin (queres ter as actualizacións máis “nocturnas e sanguinolentas”). Tamén podes descargar a release candidate aquí (zip).

WordPress 3.2 Release Candidate en galego

A primeira release candidate (RC1) do WordPress 3.2 está dispoñible en galego.
Wordpress 3.1.3 en galego
Unha RC ven despois do período beta e antes do lanzamento final. Os desenvolvedores pensan que todo está listo, aínda que con decenas de millóns de usuarios, unha grande variedade de configuracións e milleiros de plugins, é posible que se deixaran algunha cousa polo camiño. Entón, se aínda non probaches WordPress 3.2, agora é o momento! Ainda que é mellor que non o fagas no teu sítio en producción, salvo que sexas extremadamente aventurado.

Cousas a ter en conta:

 • Con máis de 350 tickets pechados, hai moitos cambios. Autores de plugins e temas, por favor, probade os vosos plugins e temas agora, xa que no caso de existir problemas de compatibilidade, podemos facernos cargo deles antes do lanzamento final.
 • Tamén animamos os usuarios a que proben. Se atopas problemas, deixa que os autores do teu plugin ou tema o coñezan para que teñan a oportunidade de facerse cargo deles.
 • Twenty Eleven non está completo na fase de release candidate. O contido pode compactarse.
 • Se aparecese algún problema coñecido, poderás atopalo aquí.
 • A tradución ao galego está ao 99% para o núcleo, o novo tema Twenty Eleven e o módulo MultiSite. Se desexas participar na tradución, quedan unhas poucas cadeas dubidosas por revisar. Ponte en contacto co grupo de localización do WordPress ao galego se queres colaborar.

Se estás probando a release candidate e pensas que atopaches un erro, existen varias maneiras de facérnolo saber:

Para probares o WordPress 3.2, experimenta o WordPress Beta Tester plugin (queres ter as actualizacións máis “nocturnas e sanguinolentas”). Tamén podes descargar a release candidate aquí (zip).

A probar con alegría!

Probe o WordPress 3.2 beta 2 en galego

O desenvolvemento do WordPress 3.2 continúa cumplindo o calendario previsto. A beta 2 está á súa disposición para que poidaprobala.

Wordpress 3.1.3 en galego

Esta aínda é unha versión beta, por iso non recomendamos usalo en entornos de produción. Aínda así, se vostede é un creador de extensións, un creador de temas, ou un administrador de sitios, pode executalo nos seus ambientes de proba e comunicar os erros que atope. Se vostede é un deses usuarios de WordPress que prefire abrir os agasallos antes que ninguén,  aproveite a famosa instalación en cinco minutos de WordPress para facer un sitio de proba. Imos ver o que pensa!

O plan é comezar a liberación das release candidate a principios de xuño, para liberar WordPress 3.2 a finais do mes. Canto máis axude na resolución de problemas durante o período beta, máis probable será que os prazos se cumplan. Para desviar e deformar unha cita de Mahatma Gandhi: “Sexa a puntualidade que quere ver no WordPress.” Noutras palabras: a probalo xa!

Aquí están algunhas das cousas que cambiaron desde a beta 1:

 • Google Chrome Frame é agora soportado polo administrador, se o ten instalado.Isto é especialmente útil para os usuarios do IE 6 (lembre, o IE 6 será, no caso contrario, obsoleto para o administrador).
 • O administrador non é tan feo no IE 7.
 • O esquema de cores azul do administrador está preparado para probas.
 • Estamos incorporando jQuery 1.6.1. Debería examinar calquera JS que use jQuery. O gurú de JavaScript de WordPress, Andrew Ozz ten un post con máis información.

Descargue o WordPress 3.2 Beta 2
Descargue os ficheiros de tradución en galego para o WordPress 3.2 Beta 2

Agradecemos que nos comuniquen os erros de tradución a través do noso grupo. Alí tamén poderán pedir axuda se o que queren é colaborar.

WordPress 3.1.3 en galego

Wordpress 3.1.3 en galego

Xa está dis­po­ñi­ble a ver­sión 3.1.3 do Word­Press en galego. É unha actu­a­li­za­ción de segu­ranza para todas as ver­sións ante­ri­o­res e inclúe as seguin­tes mello­ras e cor­rec­cións de seguranza:

 • Varios for­ta­le­ce­men­tos de segu­ranza, por Ale­xan­der Con­cha.
 • Endu­re­ce­mento das con­sul­tas de taxo­no­mías, por John Lamansky.
 • Pre­ven­ción do snif­fing de nomes de usuarios que non son auto­res usando redi­rec­ci­o­na­men­tos, por Veró­nica Vale­ros.
 • Cor­rec­cións de segu­ranza multimedia por Richard Lun­deen da Micro­soft, Jesse Ou da Micro­soft e Micro­soft Vul­ne­ra­bi­lity Rese­arch.
 • Mellora a segu­ranza na car­­ga de fichei­ros, en com­pu­ta­do­res con con­fi­gu­ra­cións de segu­ranza perigosas.
 • Lim­peza dos arqui­vos de impor­ta­ción, cando esta non termina.
 • Intro­duce pro­tec­ción con­tra “click­jac­king” en navegadores moder­nos, nas páxi­nas de admi­nis­tra­ción e inicio de sesión.

Con­sulte o rexistro de alte­ra­cións para máis detalles.

Descargue o Word­Press 3.1.3 ou actu­a­lice auto­ma­ti­ca­mente a par­tir do menú de actuali­za­cións, no panel do seu sitio.

WordPress 3.1.2 en galego

Xa está dispoñible a versión 3.1.2 do WordPress en galego, un lanzamento de seguranza para todas as versións anteriores.

Wordpress 3.1.2 en galego

Esta versión corrixe unha vulnerabilidade que permitía a usuarios con perfil de colaborador publicar artigos indebidamente.

O problema foi descuberto por Andrew Nacin e Benjamin Balter, membros do noso equipo de seguranza.

Suxerimos que actualice á versión 3.1.2 inmediatamente, especialmente se está a permitir o rexistro de usuarios co perfil de colaborador ou se ten usuarios pouco fiables.

Esta versión tamén corrixe algúns bugs que perderan o barco da versión 3.1.1.

Descargue a versión 3.1.2 ou actualize automaticamente desde o menu Actualizacións do seu panel.

Nota: nesta nova versión incorporamos a tradución revisada por Lucas Vieites e adaptada ao corpus do Proxecto Trasno por Pablo Galdo.

WordPress 3.1.1 en galego

Esta é unha revisión de seguridade que corrixe case 30 problemas detectados na versión 3.1, incluíndo:

 • Seguridade reforzada nos envíos de ficheiros multimedia.
 • Melloras no desempeño.
 • Melloras no soporte a IIS6.
 • Correccións nas taxonomías e no PATHINFO (/index.php).
 • Correccións para varios casos extremos nos que as taxonomías producían problemas a algúns plugins.

Wordpress 3.1.1 en galego
A versión 3.1.1 tamén corrixe tres problemas de seguridade descubertos por Jon Cave e Peter Westwood, desenvolvedores do equipo de seguridade do WordPress. A primeira corrección mellora a prevención contra o CSRF no envío de recursos multimedia, a segunda evita un crash do PHP en certos ambientes ao xestionar ligazóns maliciosas nos comentarios e a terceira analisa unha falla XSS.

Suxerimos que actualize á versión 3.1.1 inmediatamente. Baixe a versión 3.1.1 ou actualice automaticamente desde o menú Actualizacións do seu panel.