Guía de Tradutores ó Galego

Normas xerais:

 • O glosario do núcleo de WordPress, xunto con esta páxina, conteñen as directrices principais para as traducións de WordPress
 • As discusións sobre sobre cambios nesta guía terán lugar no slack do equipo de tradución: http://wpes.slack.com/, onde hai unha canle para coordinación de tradución en galego, como #tradutores-galego (se non estas dado de alta, aquí che explicamos como facelo)
 • Realizaranse os cambios soamente por consenso e baseándose en argumentacións na mesma. Se tes dúbidas en como traducir algo non o traduzas, expono antes no slack.
 • As revisións ás traducións faranse en https://translate.wordpress.org/locale/gl/ Os usuarios con permiso de aprobación seguirán esta guía e só aprobarán aquelas coherentes coa mesma. En caso de dúbida ou discrepancia coa xestión deses usuarios, por exemplo, a non aprobación dun cambio, recoméndase expor o caso nos lugares indicados arriba para ser discutido.
 • Non se traducen os nomes dos temas nin dos plugins. Por exemplo: « Contact Form 7» non se traduce como «Formulario de contacto 7».
 • Se non te atopas moi seguro dunha tradución consulta con outro membro da comunidade no slack galego.
 • Non tomes decisións sobre cambios nas traducións, inicia un debate nos lugares indicados. Se realizas cambios en traducións xa realizadas avisa tamén no grupo expoñendo os teus motivos.
 • En caso de dúbidas usarase como referencia as «normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (PDF)», aprobadas pola Real Academia Galega. Se tes dúbidas sobre algunha palabra e non esta no glosario do núcleo de WordPress , a Academia ten un dicionario excelente, que é o que recomendamos usar.

Normas de tradución:

 • Usamos galego informal, prefírese o «ti» ao «vostede».
 • Téntase traducir o maior número posible de termos por aquelas palabras galegas que signifiquen o concepto ou acción a realizar. En caso de polisemia en inglés pero non en galego utilizaranse dúas palabras distintas en galego, aquelas que se refiran correctamente ao termo inglés para ese contexto.
 • Úsanse maiúsculas cando o texto se refire a un elemento do sistema, pero só na primeira palabra para evitar anglicismos (ver notas ao fondo)
 • Realizaranse traducións contextuais, non literais. Exemplo: « Page Management Documentation» tradúcese como «Documentación da xestión de páxinas», non como «Documentación xestión páxinas»
 • Todas as referencias a «blogue» cambiáronse a « site» (sitio) na distribución oficial así que se adaptarán todas as referencias neste sentido, incluso os erros detectados na distribución en inglés que aínda manteñan a terminoloxía «blogue». As únicas excepcións son aquelas que se refiren, por exemplo, a «Importar un blogue de Blogger»
 • Sempre usamos comiñas españolas («»).
 • Usarase o glosario do núcleo de WordPress como base para todos os termos. Rógase consultar aí as dúbidas.
 • En caso de dúbidas pregunta no canle #tradutores-galego do Slack de WordPress España.

Outras consideracións

Non se deben poñer dobres maiúsculas como «Subir Arquivo» (Incorrecto) é un anglicismo. A correcta é «Subir arquivo».

Instrucións para contribuír con traducións de WordPress en Galego