Actualizacions

 • WordPress 3.1.3 en galego

  Xa está dis­po­ñi­ble a ver­sión 3.1.3 do Word­Press en galego. É unha actu­a­li­za­ción de segu­ranza para todas as ver­sións ante­ri­o­res e inclúe as seguin­tes mello­ras e cor­rec­cións de seguranza: Varios for­ta­le­ce­men­tos de segu­ranza, por Ale­xan­der Con­cha. Endu­re­ce­mento das con­sul­tas de taxo­no­mías, por John Lamansky. Pre­ven­ción do snif­fing de nomes de usuarios que non son auto­res…

  Read Post

 • WordPress 3.1.2 en galego

  Xa está dispoñible a versión 3.1.2 do WordPress en galego, un lanzamento de seguranza para todas as versións anteriores. Esta versión corrixe unha vulnerabilidade que permitía a usuarios con perfil de colaborador publicar artigos indebidamente. O problema foi descuberto por Andrew Nacin e Benjamin Balter, membros do noso equipo de seguranza. Suxerimos que actualice á…

  Read Post

 • WordPress 3.1.1 en galego

  Esta é unha revisión de seguridade que corrixe case 30 problemas detectados na versión 3.1, incluíndo: Seguridade reforzada nos envíos de ficheiros multimedia. Melloras no desempeño. Melloras no soporte a IIS6. Correccións nas taxonomías e no PATHINFO (/index.php). Correccións para varios casos extremos nos que as taxonomías producían problemas a algúns plugins. A versión 3.1.1 tamén…

  Read Post